More

  Thánh lễ an táng, hạ huyệt Cha Giuse Đặng Đình An

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=djNTVddGYdM]

  An táng Cha Giuse Đặng Đình An

  Ảnh: Facebook Giáo xứ Đức Hiệp

  Giây Phút Tiễn Biệt Cha Giuse Đặng Đình An

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=djNTVddGYdM?autoplay=1]

  Hot Topics

  Related Articles