More

  Hình ảnh kính viếng Cha Giuse Nguyễn Quang Huy ngày 19.5.2018

  Cha cố Giuse Nguyễn Quang Huy sinh ngày 12.04.1937 tại Gia Viễn, Ninh Bình. Rửa tội ngày 15.05.1971: tại Mưỡu Giáp, Phát Diệm.

  Cha Giuse NGUYỄN QUANG HUY qua đời lúc 10g30 sáng thứ bảy ngày 19/5/2018 tại Tòa Giám Mục Nha Trang. Hưởng họ 81 tuổi, 51 năm Linh mục
  kính viếng Cha Giuse Nguyễn Quang Huy

  Hot Topics

  Related Articles