More

  Hình ảnh Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng dâng lễ cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

  Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM sinh ngày 13 tháng 11 năm 1937 tại Dầu Tiếng, Bình Dương. Chịu chức linh mục ngày 29 tháng 04 năm 1966 tại Sài Gòn. Đã trở về Nhà Cha lúc 18g45 ngày thứ Ba 30 tháng 04 năm 2019, tại giáo xứ Thủ Thiêm, hưởng thọ 82 tuổi, sau 53 năm linh mục.

  Một vài hình ảnh trong thánh lễ cầu nguyện cho Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM tại Giáo xứ Thủ Thiêm Ngày 02.05.2019

  Dâng lễ cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM Dâng lễ cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM Dâng lễ cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM Dâng lễ cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM Dâng lễ cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM Dâng lễ cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM Dâng lễ cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

  Hot Topics

  Related Articles