More

  Hình ảnh công tác chuẩn bị và cộng đoàn tấp nập đổ về Thanh Hóa tham dự Đại Lễ

  Hình ảnh công tác chuẩn bị và cộng đoàn tấp nập đổ về Thanh Hóa tham dự Đại Lễ Tấn Phong giám Mục Giuse Nguyễn Đức Cường

  Trực tiếp: Thánh lễ tấn phong giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

  dai le tan phong duc cha cuong

  Hot Topics

  Related Articles