More

    Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường dâng lễ cầu nguyện cho cha Giuse Nguyễn Quang Huy

    HÌNH ẢNH ĐỨC CHA TÂN GIÁM MỤC THANH HÓA GIUSE NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG
    và một số Cha thuộc Giáo phận Thanh Hóa dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse vào lúc 20g00, thứ Hai ngày 21/5/2018

    Hot Topics

    Related Articles