More

    Chùm ảnh: Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc đón Đức Mẹ Maria Fatima

    Lạy Mẹ Fatima Thánh Du, chắc Mẹ rất ngạc nhiên, bởi đón Mẹ không phải là một giáo xứ, chẳng phải một giáo họ biệt lập và càng không phải một hội dòng. Đặc biệt ngạc nhiên hơn bởi thành phần đón Mẹ lại toàn là những người trẻ… Thưa Mẹ, chúng con là những người con của mái trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, trường của Chúa, của Giáo Hội.

    xem thêm:  Trường Cao Đẳng Công Giáo đầu tiên tuyển sinh năm học 2018 – 2019

    Hot Topics

    Related Articles