More

  Ảnh: Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Ban Mê Thuột 17/11/2017

  Lúc 08g00 sáng ngày 17. 11. 2017, tại núi đá Đức Mẹ nhà thờ Chính tòa BMT, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, phong chức Phó tế cho 15 Đại Chủng Sinh của giáo phận BMT – khóa XI, theo học tại Đại Chủng viện Sao Biển-Nha Trang, đã mãn khóa vào cuối tháng 05. 2017, và từ tháng 09 năm 2017 đã đi thực tập tại các giáo xứ do ĐGM giáo phận chỉ định. Những Đại Chủng sinh có tên sau đây:

  –       Phaolô PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
  –       Phaolô NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
  –       Giuse ĐẬU ĐÌNH HÀ
  –       Phêrô NGUYỄN TIẾN HẢI
  –       Giuse NGUYỄN QUÝ HỒNG
  –       Phêrô VƯƠNG TIÊN HOÀNG
  –       Đaminh NGUYỄN QUANG HUY
  –       Đaminh NG. VŨ HOÀNG LONG
  –       Giuse HOÀNG ĐỨC NHUNG
  –       Giuse TRẦN VĂN TAM
  –       Giuse NGUYỄN THANH TÂM
  –       Giuse VŨ VĂN THẢO
  –       Phaolô VÕ HỮU THỌ
  –       Giuse PHẠM VĂN THƯỞNG
  –       Tôma Aquinô NGUYỄN VĂN TÌNH

  Video Thánh Lễ:

  Hot Topics

  Related Articles