More

  Ảnh: Lễ tẩn liệm Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc

  Vài nét tiểu sử của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc:
  – Sinh ngày 11.11.1944 tại Đà Lạt
  – Thụ phong Linh mục : 17.12.1970 tại Đà Lạt
  – Giáo sư TCV Simon Hòa, ĐCV Minh Hòa và Đại học Đà Lạt: 1971-1975.
  – Giáo sư thần học tín lý tại ĐCV Sài Gòn, Hà Nội và Huế.
  – ĐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa GP. Mỹ Tho: 26.03.1999
  – Tấn phong Giám mục : 20.05.1999 tại Đà Lạt
  – Tổng Giám Mục Phó Sài gòn: 28.09.2013
  – Tổng Giám Mục Sài gòn: 22.03.2014

  Hot Topics

  Related Articles