More

  Chương trình chi tiết Đại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh Miền Bắc 2017

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

  .: NGHI THỨC KHAI MẠC (14g30 NGÀY 21-11-2017)

  – TẬP TRUNG
   14g30 : Tham dự viên tập trung trước lễ
  đài theo chỉ định của ban tổ chức.
   Lưu ý cần thiết về Đại hội và về nghi thức
  khai mạc. Tập vũ bài chủ đề.
  – DIỄU HÀNH
   Vũ bài chủ đề (làm theo linh hoạt viên).
   Tất cả
  tham dự viên của các giáo phận
  tham gia diễu hành qua khán đài.
   Thứ tự: Cờ, bảng tên giáo phận, Đức Cha,
  các cha, tham dự viên.
   Đi ngang lễ đài, mọi người nhìn về quảng
  trường vẫy chào.
   Khi các giáo phận diễu hành qua lễ đài có
  màn hình minh hoạ và thuyết minh giới
  thiệu về từng giáo phận.
  – CHÀO CỜ VÀ TÔN VINH THÁNH GIÁ
   Sau khi diễu hành, người cầm cờ giáo
  phận đem về cột cờ, buộc sẵn vào dây,
  đứng chờ kéo cờ khi có lệnh của MC.
   Giới thiệu quan khách (nếu có).
   Hát Kinh Chúa Thánh Thần (Thánh Thần
  khấn xin ngự đến).
  Page |11
   Công bố chủ đề và ý nghĩa thánh giá (Đức
  cha chủ nhà).
   Thượng kỳ (cờ Đại hội trước, cờ các Giáo
  phận sau, theo lệnh MC).
   Khi đưa Thánh giá
  lên lễđà
  i: Hát bài suy tôn
  thánh giá “Niềm vinh dự của tôi là thập giá”.
   Khi thượng cờ: Đội Kèn tấu bà
  i chào cờ

  – DIỄN TỪ KHAI MẠC

   Đức Hồng Y Phêrô là người phát biểu khai
  mạc Đại hội (sau tuyên bố khai mạc: thả
  bóng bay, nổ pháo điện,…) MC kêu gọi
  mọi người vỗ tay đón mừng.
   Với tư cách Tổng Giám mục giáo tỉnh Hà nội,
  ngài là Bề Trên thượng cấp của ĐH giới trẻ.
   Diễn từ của ngài kéo dài 3 phút.
   Cuối bài phát biểu, ngài TUYÊN BỐ KHAI
  MẠC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ MIỀN BẮC LẦN
  THỨ XV.
  – Vũ cộng đồng khép lại lễ khai mạc.
   GIÁO LÝ (16g00 NGÀY 21-11-2017)
  – CHỦ ĐỀ
   Bài giáo lý mang chủ đề : “Người trẻ,
  chứng nhân của “niềm vui tình yêu”
  (Amoris Laetitia).
   Để mở đầu, một Đức cha dẫn nhập, phác
  hoạ yếu lược bài giáo lý.
  Page |12
   Trả
  lời câu hỏ
  i của các bạn trẻ.
   Tất cả phải xoay quanh chủ đề giáo lý.
  – TRIỂN KHAI
   Tất cả các Đức cha đồng chủ sự giờ giáo
  lý (ngồi quay xuống quảng trường).
   Mỗi Đức cha trả lời một câu hỏi giáo lý.
   Mỗi câu trả lời kéo dài tối đa 5 phút.
   Tất cả câu trả lời đều xoay quanh chủ đề
   DIỄN NGUYỆN (19g30 CHIỀU 21-11-2017)
  – Vì muốn dành thời gian cho giờ chầu Thánh Thể
  nên các Đức Cha đã quyết định mỗi lần đại hội
  chỉ 5 giáo phận đóng góp tiết mục.
  – Mỗi tiết mục, trên nguyên tắc chỉ kéo dài tối đa
  10 phút.
  Page |13
  – 5 giáo phận trình diễn lần này : Bắc Ninh, Hà
  Nội, Hải Phòng, Hưng Hoá, Lạng Sơn.
  – Dài hơn xin thương lượng với Cha KẾ (tel. 097
  5838384) Thanh hoá.
  – Các đơn vị trình diễn phải tuân thủ triệt để chỉ thị
  của ban tổ chức, nhất là đúng giờ.
   MỘT ĐÊM VỚI CHÚA (21g ngày 21-11-2017)
  – Sau giờ diễn nguyện, mời các bạn tham dự chương
  trình “MỘT ĐÊM VỚI CHÚA” gồm ba phần :
  o 1/ Sám hối cộng đồng tại quảng trường do
  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ sự.
  o 2/ Xưng tội và chầu Thánh Thể theo giáo phận.
  o 3/ Chầu tự do trong thinh lặng (tại trạm Thánh Thể)
  – Riêng giờ chầu theo giáo phận (5 giáo phận
  không tham gia diễn văn nghệ) mỗi phiên chầu
  kéo dài 30 phút.
  – Thứ tự các giờ chầu theo giáo phận được xếp đặt
  theo A, B, C như sau :
  1) 21g30 : Bùi Chu
  2) 22g00 : Phát Diệm
  3) 22g30 : Thái Bình
  4) 23g00 : Vinh
  5) Trực xuyên suốt : Thanh Hoá
  – Nếu xê dịch thời gian, ban tổ chức sẽ báo lại cho
  các trưởng đoàn.
  Page |14
  – Sau phiên chầu của GP Vinh : chầu tự do trong
  thinh lặng đến sáng.
  – Ai không tham dự, cần tôn trọng bầu khí cầu
  nguyện chung quanh Thánh Thể.
   BẢN TIN ĐẦU NGÀY (6g30 NGÀY 22-11-2017)
  – Nội dung : Rút ưu khuyết điểm về sinh hoạt.
  – Mục đích : Giáo dục giới trẻ nghiêm túc tham dự
  Đại hội cách nghiêm túc.
   THÁNH LỄ
  – Chủ sự : Đức Hồng Y Phêrô
  – Giảng lễ : Đức Cha Giuse Nguyễn Năng
  – Bản lễ và bài đọc : Rao giảng Tin Mừng.
  – Nhập lễ, dâng lễ và kết lễ : Làm cử điệu.
  – Cung nghinh Lời Chúa theo mẫu Thanh Hoá.
  – Dâng lễ : Đại biểu các giáo phận.
  Page |15
  – Sau lời nguyện hiệp lễ : Lời cám ơn của Đại diện
  giới trẻ.
  – Nhắc nhở an toàn giao thông trên đường về.
   TRAO THÁNH GIÁ LUÂN LƯU
  – Dẫn nhập.
  – Hạ cờ Đại Hội.
  – Các bạn trẻ Thanh hoá đưa thánh giá ra giữa lễ đài.
  – Đức cha Thanh hoá và Đức cha Hải Phòng đứng
  hai bên.
  – Lời bàn giao của Đức cha Thanh Hoá.
  – Hát cung nghinh Thánh giá.
  – Lời tiếp nhận của Đức cha Hải Phòng.
  – Vũkhúc chủ đạo Đại hội lần thứ XVI.
  – Hải phòng di chuyển thánh giá.
   VŨ ĐIỆU CHIA TAY
  – Tất cả mọi người cùng vũ bài chủ đề đại hội.
  – Mở nhạc tối đa.
  – Sau năm phút, vừa vũ vừa giải tán.
  – Mở nhạc bà
  i: “Xin Đừng Quên” (St. Phong Trần).
  – Linh hoạt viên và giới trẻ chủ nhà xếp hàng từ
  lễ
  đà
  i ra đến cổng vẫy tay theo nhạc để tiễn khách.

  Gp Thanh Hóa

  Hot Topics

  Related Articles