More

  Đức Hồng Y Obando Bravo qua đời

  Đức Hồng Y người Nicaragua Miguel Obando Bravo vừa được Chúa gọi về vào hôm qua, Chúa Nhật, 03/06/2018, sau 92 năm hành trình dương thế với 60 năm trong thiên chức linh mục, 50 năm giám mục, và 33 năm trong cương vị Hồng Y, theo bản tin Vatican News.Đức Hồng Y Obando Bravo
  Sinh ngày 02/02/1926 tại Libertad, thời học sinh Đức Hồng Y Obando Bravo theo học trường Dòng Salêdiêng mà sau này chính ngài trở thành tu sĩ của hội dòng này.Sau khi theo học thần học và tâm lý về ơn gọi tại nhiều quốc gia khác nhau như Guatemala, Colombia, Venezuela và Roma, ngài thụ phong linh mục năm 1958.

  Sau khi chịu chức linh mục, ngài từng giảng dậy toán và vật lý tại Salvador, và sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại Chủng viện. Trong hội dòng, ngài cũng đảm nhiệm nhiều trọng trách khác nhau.Được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Matagalpa năm 1968 ở tuổi 44, chỉ hai năm sau, tức vào năm 1970, Đức Cha Obando Bravo trở thành Tổng Giám mục thủ đô Managua.

  Được Đức Gioan Phaolô II vinh thăng hồng y vào năm 1985, ngài nằm trong số các hồng y cử tri tham gia cơ mật viện năm 2005 để bầu Đức Giáo Hoàng Bênêđic tô XVI.

  Đặc biệt, trong cơ cấu Hội đồng Giám mục Nicaragua, Đức Hồng Y Obando Bravo liên tục được bầu làm Chủ tịch trong 6 nhiệm kỳ từ năm 1971 cho đến năm 2005. Ngoài ra, ngài còn là Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ của Liên hiệp Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh nhiệm kỳ 1981-1985.

  Lèo lái con thuyền Giáo hội Nicaragua trong những thời điểm rất khó khăn bởi ngoại cảnh xã hội, Đức Hồng Y Obando Bravo luôn luôn trung thành với Tòa Thánh và đặc biệt lưu tâm đến những người nghèo khổ và giới nông dân mà những cống hiến của ngài được quốc tế biết đến rất nhiều.

  Mặc dù hiện nay có những căng thẳng trong quan hệ giữa Nhà Nước Nicaragua với Giáo hội sở tại, Chính phủ quốc gia này tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ vị Hồng Y đáng kính quá cố.

  Như vậy với sự qua đời của vị Hồng Y người Nicaragua, cùng với 14 vị sắp được tấn phong vào ngày 29/06 tới đây, số thành viên của Hồng Y Đoàn hiện nay là 226 vị, trong đó 126 Hồng Y cử tri và 100 Hồng Y trên 80 tuổi.

  Hot Topics

  Related Articles