More

  Đức Hồng Y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ qua đời

   Đức Hồng Y người Colombia Darío Castrillón Hoyos, nguyên Tổng Trưởng Bộ Giáo sĩ của Tòa Thánh đã được Chúa gọi về vào ngày hôm qua, thứ Sáu, 18/05/2018, sau 89 năm hành trình dương thế, với 66 năm trong thiên chức linh mục, 47 năm trong cương vị giám mục, và 20 năm thuộc Hàng Hồng Y, theo hãng tin Zenit cho hay.

  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ

  Sinh ngày 04 tháng Bảy 1929 tại Medellín, Colombia. Ngài thụ phong linh mục ngày 26/10/1952 cho giáo phận Santa Rosa Osos. Từng du học tại Giáo hoàng Học viện Gregorian tại Roma với chuyên ngành Giáo luật, ngài giảng dậy Giáo luật khi trở về nước và từng đặc trách phong trào Công giáo Tiến hành, mà trong đó ngài chú trọng đến giới nông dân qua chương trình xóa nạn mù chữ và đào tạo toàn diện cho họ.

  Được bổ nhiệm làm Giám mục Phó Pereira ngày 02/06/1971 và sau đó ngài coi sóc giáo phận này trong cương vị Giám mục Chính tòa trong 5 năm. Đức Hồng Y Hoyos cũng từng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh từ năm 1983 đến năm 1991.

  Đến năm 1992 ngài được thuyên chuyển về Tổng Giáo phận Bucaramanga trong một bổ nhiệm mới để trở thành Tổng Giám mục của giáo phận này.

  Được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Phó Tổng Trưởng Bộ Giáo sĩ vào năm 1996, rồi Tổng Trưởng của Bộ này vào năm 1998 và được vinh thăng Hồng Y trong cùng năm, Đức Hồng Y Hoyos nắm giữ trọng trách là người đứng đầu Bộ Giáo sĩ của Tòa Thánh cho đến năm 2009.

  Như vậy, với sự qua đời của ngài, số thành viên thuộc Hồng Y Đoàn hiện còn 213 gồm 115 vị cử tri và 98 vị trên 80 tuổi.

  Hot Topics

  Related Articles