More

  Cáo phó: Tu sỹ Gioan Maria BÙI CHU TRANG, CRM

  SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
  TU SĨ GIAON MARIA BÙI CHU TRÀNG, CRM

  1933-2018

  – Sinh ngày: 07/09/1933, tại Trung Lao, Trực Ninh, Nam Định

  – Rửa tội: 09/09/1933

  – Nhập Dòng: 10/01/1950, tại Trung Lao.

  – Khấn Dòng: 25/03/1956, tại Thủ Đức.

  – Qua đời lúc 8 giờ 30, ngày 02 tháng 05 năm 2018, tại Thủ Đức.

  – Hưởng thọ 85 tuổi.

  – Nghi thức nhập quan lúc 14g30 ngày 02 tháng 05 năm 2018, tại Thủ Đức.

  Thánh lễ An táng cử hành lúc 5 giờ 30 ngày 04 tháng 05 năm 2018, tại Thủ Đức.

  ————————————Gioan Maria BÙI CHU TRANG

  R.I.P

  Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xin báo tin

  Tu sĩ  Gioan Maria BÙI CHU TRANG, CRM

  Đã được Chúa gọi về lúc 8g30′

  ngày 02 tháng 5 năm 2018

  tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Thủ Đức

  Xin cầu nguyện cho linh hồn Gioan Maria

  Thánh lễ An táng được cử hành lúc

  5g30, ngày 04 tháng 5 năm 2018
  tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc– Thủ Đức
  Số 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú,

   Q. Thủ Đức, Tp. HCM

  May 2, 2018

   

  Hot Topics

  Related Articles