More

    Cáo phó: Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆN

    Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆN, Sinh ngày 03/03/1972 tại Giáo họ Thượng Thôn – Giáo Xứ Tràng Lũ – Giáo Phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành Đức tin nơi trần thế và được Chúa gọi về vào hồi 20h00 ngày 24.01.2018.

    Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆNThầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆ

    Hot Topics

    Related Articles