More

  Cáo phó: Thầy GioaKim Trần Văn Thà

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sổng” (Ga 11,25)
  CÁO PHÓ
  Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và gia
  đình huyết tộc trân trọng báo tin:

  Thây GIOA-KIM (Boniíace) TRẦN VĂN THÀ, C.Ss.R.
  Sinh ngày 17 tháng 09 năm 1930 tại, Thừa Thiên (Huế).
  Khấn Dòng ngày 19 tháng 03 năm 1953 Khấn Trọn Đời ngày 19 tháng 03
  năm 1959
  Đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 40, Thử Bảy, ngày 09 tháng 06 năm
  2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, sau 88 năm làm con Chúa trên
  duong thế, 65 năm làm tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.
  Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày
  10.06.2018 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.
  Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6 giờ sáng Thứ Ba, ngày 12.06.2018
  tại Đền Đửc Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn
  Sau đó, hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
  Xin hiệp thông cầu nguyện cho thầy Thầy Gioa-kim (Boniĩace) Trần Văn
  Thà, C.Ss.R.

  RIP

  Tiểu sử

  THẦY GIOAKIM TRÀN VĂN THÀ, C.Ss.R.

  ***

  THẦY GIOAKIM TRẦN VĂN THÀ C.Ss.R.
  • Sinh ngày 17 tháng 09 năm 1930 tại Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, Thừa Thiên (Huế).
  • Từ năm 1930 đến năm 1948: sống với gia đình tại quê nhà.
  • Ngày 15.03.1949: Gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế.
  • Ngày 18.03.1952: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Đà Lạt.
  • Ngày 19.03.1953: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Đà Lạt.
  • Từ năm 1953 đến năm 1956: Phục vụ tại DCCT Đà Lạt.
  • Từ năm 1956 đến năm 1958: Làm Nhà Tập 2 tại Tu viện DCCT Đà Lạt.
  • Ngày 19.03.1959: Tuyên khấn trọn đời tại Tu viện DCCT Huế.
  • Từ năm 1960 đến năm 1963: Phục vụ tại DCCT Vũng Tàu.
  • Từ năm 1963 đến năm 1967: Phục vụ tại DCCT Đà Lạt.
  • Từ năm 1967 đến năm 2006: Làm việc tại DCCT Fyan.
  • Từ năm 2006 đến nay: Nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng DCCT Sài Gòn.

  Vào 23 giờ 40 Thứ Bảy, ngày 09.06.2018, thầy Gioakim (Boniíace) Trần Văn
  Thà, C.Ss.R. đã được Chúa gọi về tại Tu viện DCCT Sài Gòn, sau 88 năm làm
  con Chúa trên dưong thế, 65 năm sống lòi khấn Dòng.

  Cuộc đời thầy Gioakim là chuồi dài hành trình đi theo Chúa Cứu Thế trong lòng tin
  tưởng và âm thầm hy sinh cầu nguyện. Thầy đã phục vụ nhiều cộng đoàn của Nhà
  Dòng với những công việc khác nhau. Thầy tìm thấy niềm vui trong sự phục vụ Nhà
  Dòng và mưu cầu lợi ích cho các linh hồn.
  Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong
  Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban
  cho thầy Gioakim sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

  Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!
  Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

  Hot Topics

  Related Articles