More

  Cáo phó: Sư huynh Désiré Lê Văn Nghiêm

  Sư huynh Désiré Lê Văn NghiêmVăn Phòng Tỉnh Dòng La San Việt Nam trân trọng báo tin, Sư huynh Désiré Lê Văn Nghiêm vừa qua đời tại La San Mai Thôn lúc 1 giờ 30 sáng ngày 4/1/2018, hưởng thọ 89 tuổi.
  Xin anh chị em trong gia đình La San Việt Nam chung lời cầu nguyện cho Sư huynh Désiré Nghiêm
  [googleapps domain=”drive” dir=”file/d/1LRFz4rrK8Q3ShwNs4ibCQwHUzzdC0V0P/preview” query=”” width=”700″ height=”900″ /]

  Hot Topics

  Related Articles