More

  Cáo Phó Nữ Tu Saint Joseph Phạm Thị Khiêm

  CÁO PHÓ

  Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh

  DÒNG THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTRES TỈNH DÒNG ĐÀ NẴNG
  TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO :

  Nữ tu Phạm Thị Khiêm

  Nữ tu Saint Joseph PHẠM THỊ KHIÊM, Marie đã được Chúa gọi về vào lúc 17 giờ 00’, ngày 07 tháng 07 năm 2018, tại Cộng đoàn Hưu Dưỡng, Đà Nẵng.
  Hưởng thọ 84 tuổi, Tu dòng 61 năm.

  TIỂU SỬ

  Nữ tu Saint Joseph PHẠM THỊ KHIÊM
  Sinh ngày 12.04.1934, tại Bùi Chu.
  Ngày 30.10.1956: Gia nhập Hội Dòng Thánh Phaolô.
  Ngày 28.08.1957: Lãnh Tu phục.
  Ngày 28.08.1959: Tuyên khấn lần đầu.
  Ngày 28.08.1964: Tuyên khấn vĩnh viễn.
  Năm 1959-1960 : Phục vụ Cô Nhi Viện Thánh Tâm
  Năm 1960-1969 : Phục vụ Anh em dân tộc tại Cộng Đoàn Têrêxa-Kontum
  Năm 1969-1972 : Phục vụ tại Cộng Đoàn Thánh Tâm
  Năm 1972-1975 : Phục vụ tại Cộng Đoàn Thanh Bình
  Năm 1975-1977 : Canh tác tại Cao Sơn
  Năm 1977-2002 : Phục vụ Bệnh Xá tại Cộng Đoàn Phú Thượng
  Năm 2002-2006 : Phục vụ tại Cộng Đoàn Phú Thượng
  Năm 2006-2007 : Phục vụ tại Cộng Đoàn Thiên Phú.
  Năm 2007-2010 : Phục vụ tại Cộng Đoàn Mỹ Đức
  Năm 2010-2018 : Nghỉ tại Cộng Đoàn Hưu Dưỡng.
  Ngày 07.07.2018 : Về Nhà Cha.

  CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

  17g 00’ ngày 08.07.2018 : Nghi thức tẩm liệm
  05g 00’ ngày 09.07.2018 : Di quan
  05g 30’ ngày 09.07.2018 : Thánh lễ An táng tại C.đoàn Hưu Dưỡng,
  123 Phan Tứ – Đà Nẵng.
  An táng tại Nghĩa trang Hòa Sơn – Đà Nẵng.

  Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Sr Saint Joseph sớm được hưởng vinh phúc Thiên Đàng.

  Hot Topics

  Related Articles