More

  Cáo phó: Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

  “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

  (Lc 23, 46)

  CÁO PHÓNữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

  Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh
  Chị em Hội  và gia đình trân trọng kính báo: 
  Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG, 
  Sinh ngày 22. 09. 1927
  Tại Họ Đạo Rạch Vồn – Trà Vinh

  Đã được Chúa gọi về
  tại Nhà Mẹ Hội Dòng 
  Lúc 11 giờ 10 ngày 23 tháng 05 năm 2018
  Khấn Dòng: 69 năm
  Hưởng thọ: 91 tuổi

  Nghi thức nhập quan:
  19 giờ ngày 23 tháng 05 năm 2018

  Thánh Lễ An Táng được cử hành
  Vào lúc 15 giờ Thứ Năm, ngày 24 tháng 05 năm 2018 
  Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn
  Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre.

  Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị MARIA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

  Chúng con chân thành cảm tạ.

  Thay mặt Hội Dòng

  Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ
  Tổng Phụ Trách

  Hot Topics

  Related Articles