More

  Cáo Phó: Nữ Tu Anne Nguyễn Thị Toàn

  Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh và tin thân xác loài người ngày sau sống lại
  chúng con kính báo: Nữ Tu Anne Nguyễn Thị Toàn – Dòng Thánh PhaoLô Đà Nẵng đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2018. Hưởng dương 65 tuổi, tu dòng 43 năm.

  Chương trình Lễ Tang

  • 09h00 ngày 16.5.2018: Nghi thức tẩm liệm
  • 14h00 ngày 17.5.2018: Di quan
  • 14h30: Thánh lễ an táng

  Nữ Tu Anne Nguyễn Thị Toàn

  Nữ Tu Anne Nguyễn Thị Toàn

  Hot Topics

  Related Articles