More

  Cáo phó: Nữ tu ANNA TÔ THỊ NHĨ

  ✠ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN
  Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre
  HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành
  ĐT: ( 0275) 3 875 146 – ( 0275) 3 692 855
  Email: [email protected]
  “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46)
  ——————— CÁO PHÓ ———————-
  Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh
  Chị Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo: Nữ tu ANNA TÔ THỊ NHĨ,
  – Sinh ngày 10. 05. 1914
  – Tại Họ Đạo Cao Lãnh – Đồng Tháp
  Đã được Chúa gọi về
  tại Nhà Mẹ Hội Dòng
  Lúc 7 giờ 30 ngày 15 tháng 08 năm 2017
  Khấn Dòng 77 năm
  Hưởng thọ 103 tuổi
  Nghi thức nhập quan : 17 giờ ngày 15 tháng 08 năm 2017
  Thánh Lễ An Táng được cử hành
  Vào lúc 9 giờ Thứ Năm, ngày 17 tháng 08 năm 2017
  Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn
  Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre
  Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
  Chúng con chân thành cảm tạ.
  Thay mặt Hội Dòng
  Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ
  Tổng Phụ Trách

  Hot Topics

  Related Articles