More

  Cáo phó: Linh mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao

  R.I.P

  “Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25)

  AI TÍN

  Tòa Tổng Giám Mục Huế trân trọng báo tin:

  Linh mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao

  Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao

  – Sinh ngày 16.07.1930 tại An Vân Thượng, TT. Huế.

  – Đã qua đời lúc 16 giờ 15 Thứ Hai ngày 30 tháng 04 năm 2018, tại Bệnh viện Quốc tế, Thừa Thiên Huế.

  – Hưởng thọ 88 tuổi, 56 năm linh mục.

  – Nhập quan: 14 giờ 30 Thứ Ba, ngày 01 tháng 05 năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ – TGP Huế.

  – Di quan lên Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam lúc 04 giờ 30 sáng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 05 năm 2018, sau đó Thánh lễ An táng.

  – An táng tại Nghĩa trang Giáo sĩ, Tổng Giáo phận Huế.

  Xin mọi thành phần Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho Cố Linh mục Phanxicô Xaviê được hưởng Nhan Thánh Chúa.

  Kính báo

  Tòa Tổng Giám Mục Huế

  —————————————

  NB: Trong tình huynh đệ Linh mục Giáo phận, xin các Linh mục Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ cầu nguyện cho Ngài.

  ***********************

  TIỂU SỬ

  CỐ LINH MỤC

  PHANXICÔ XAVIÊ LÊ VĂN CAO

  – Sinh ngày 16.07.1930 tại An Vân Thượng, TT. Huế.

  – Rửa tội ngày 20.07.1930 tại An Vân Thượng, TT. Huế.

  – Vào Tiểu chủng viện An Ninh ngày 01.09.1943.

  – Vào Đại chủng viện Thánh Giuse (Saigon) năm 1956.

  – 28.04.1962: Linh mục tại Phủ Cam.

  – 6/1962: Phó xứ Đông Hà.

  – 3/1964: Phó xứ Phủ Cam.

  – 6/1965: Quản xứ Đại Lược.

  – 6/1967: Quản xứ Linh Thuỷ, kiêm Đại Lược.

  – 11/1970: Quản xứ Thạch Bình.

  – 1973 – 1975: Giáo sư TCV Hoan Thiện.

  – 5/1975: Quản xứ Đại Lộc và các họ nhánh Bố Liêu, Nhu Lý, Bích La, Bích Khê…

  – Trùng tu nhà thờ Đại Lộc.

  – Từ 1978: các Giáo họ: Bố Liêu, Nhu Lý, Bích La, Bích Khê.

  – 1985: Kiêm Đông Hà, Cồn Tiên, Cam Lộ, Cửa Việt, Khe Sanh

  – 06.03.2002 – 05.04.2007: Quản xứ Sáo Cát.

  – 05.04.2007: Hưu dưỡng.

  – 10-2007 -5/2009: Giám quản An Vân.

  – 16.08.2010 – 30.04.2018: nghỉ hưu Nhà Chung.

  – 16 giờ 15 ngày 30.04.2018: Qua đời tại Bệnh viện Quốc tế, Thừa Thiên Huế.

  Kính báo

  Tòa Tổng Giám Mục Huế

  Hot Topics

  Related Articles