More

  Cáo phó: Linh Mục Đoàn Vĩnh Phúc

  Lúc 9h20 ngày 22 tháng 08 năm 2018, đúng vào ngày lễ Đức Maria Nữ Vương, cha Gioan Baotixita-Maria Đoàn Vĩnh Phúc, người con yêu dấu của giáo phận mẹ Bùi Chu, ra đi về với Chúa. Xin cho ngài sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời.
  Linh Mục Đoàn Vĩnh Phúc
  Đôi nét về cha cố Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc

  Sinh ngày 22.12.1930 tại Đồng Nghĩa, Nghĩa Hưng, Nam Định. Là anh cả trong gia đình có bốn anh chị em.
  Năm 1950: Học tại nhà tập Trung Linh, giáo phận Bùi Chu
  Năm 1952: Học tại Tiểu Chủng viện Ninh Cường, Bùi Chu
  Năm 1956: Học tại Đại Chủng viện Bùi Chu, Xuân Bích.
  Ngày 27/4/1965: Thụ phong linh mục tại nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long.
  Năm 1965: Nhận sứ vụ phụ tá giáo xứ Trà Kiệu, tỉnh Quảng Nam, Giáo phận Đà Nẵng.
  Năm 1967: Chánh xứ giáo xứ Chu Lai, giáo phận Đà Nẵng. Ngài Xây dựng Trung tâm Xã hội Chu Lai và 5 ngôi nhà thờ tại 5 xã trong Huyện Tín Lý. Thành lập trường Trung tiểu học Đồng Công và cô nhi viện Chu Lai.
  Năm 1972: Chánh xứ giáo xứ Đồng Tâm, giáo phận Xuân Lộc. Ngài đưa khoảng 5.000 dân từ Chu Lai, Quảng Nam vào khai hoang lập ấp, tìm cuộc sống mới tại Căn cứ 02, Xuân Lộc, Long Khánh, trong một cánh rừng già. Tại đây, ngài đã xây dựng ngôi thánh đường, Trường trung tiểu học, cô nhi viện và thành lập giáo xứ Đồng Tâm.
  Năm 1975 – 1989: Phụ tá giáo xứ Tân Phú, TGP TPHCM.
  Năm 1989 – 2001: Chánh xứ giáo xứ Phú Thọ Hòa, TGP TPHCM. Trong thời gian này, năm 1991 ngài mua đất, ngày 23/5/1999 xây dựng và ngày 30/12/2000 cung hiến nhà thờ giáo họ Giuse, nay là nhà thờ giáo xứ Thiên Ân. Ngoài ra, năm 1998 ngài còn mua đất xây dựng trường Tình thương Thiên Ân.
  Ngày 18/6/1993: Hạt trưởng giáo hạt Tân Sơn Nhì.
  Ngày 21/11/2001: Chánh xứ tiên khởi giáo xứ Thiên Ân cho đến ngày ngài về hưu.
  Ngày 12/05/2006: Ngài mua đất xây dựng và ngày 27/02/2008, khánh thành trường Tình thương Thiên Ân (giáo điểm truyền giáo) giáo hạt Tân Sơn Nhì.
  Ngày 07/01/2012: Ngài về nghỉ hưu tại trường Tình thương Thiên Ân.

  Nguồn tin: giáo xứ Thiên Ân, tgp Sài Gòn.

  Hot Topics

  Related Articles