More

  Cáo phó: Cha Phêrô Bùi Thanh Xuân

  Văn Phòng Tòa Giám Mục Vĩnh Long vừa được tin: CHA PHÊRÔ BÙI THANH XUÂN

  Linh mục Chánh Sở Họ Đạo Hoà Lạc, Hạt Trà Vinh, Giáo Phận Vĩnh Long.

  · Sinh năm: 1950

  · Thụ phong Linh Mục : 1990

  · Đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ 15, Thứ Bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018 tại Họ Đạo Hoà Lạc , với 68 năm tuổi đời và 28 năm Linh Mục.

  · Nghi thức Tẩm Liệm lúc 10 giờ 00 Chúa Nhật, ngày 04 tháng 02 năm 2018 tại Nhà thờ Hoà Lạc.

  · Linh cửu Cha Phêrô được quàn tại Nhà thờ Họ Đạo Hoà Lạc.

  – Nghi thức Di Quan lúc 12g00 thứ hai, ngày 05 tháng 02 năm 2018 về Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh Long.

  · Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh Long, lúc 15 giờ 00 Thứ hai, ngày 05 tháng 02 năm 2018.

  · An táng tại Đất Thánh Tân Ngãi.

  Kính báo

  NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

  Hot Topics

  Related Articles