More

  Cáo phó: Cha Mác-cô Bùi Quan Đức – Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

  Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,
  và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin
  Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R.
  Sinh ngày: 06.10.1966 tại Sài Gòn.
  Khẩn Lần đầu: 01.08.1992
  Khẩn Trọn đời: 01.08.1996
  Lãnh sử vụ Linh mục: 04.09.1999
  Đã an nghi trong Chúa lúc 21 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm
  2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, sau 52 năm làm con Chúa trên
  dương thế, 26 năm sống lời khấn Dòng và 19 năm thì hành sử vụ Linh mục.
  Nghi thức tấn liêm và Thánh lễ cử hành lúc 10 giờ sáng Thứ Hai, ngày
  21.05.2018 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.
  Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6 giờ sáng Thứ Tư, ngày 23.05.2018 tại
  Đền Đức Mẹ Hằng Cửu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.
  Sau Thánh lễ, thi hài cha Mác-cô sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.
  Xin cầu nguyện cho cha Mác-cô Bùi Quan Đức, C.Ss.R.
  RIP

  Hot Topics

  Related Articles