More

  Cáo phó: Cha Giuse Phạm Thanh Quang

  Cha Giuse Phạm Thanh Quang, C.Ss.R. Sinh ngày 20/06/1926 tại Quất Lâm Thượng(Nam Đinh). Khấn lần đầu 16/7/1955, lãnh sứ vụ linh mục ngày 07/9/1958

  Thánh lễ an táng Cha Giuse Pham Thanh Quang

  cha phạm thanh quang

  Hot Topics

  Related Articles