More

  Cáo phó: Cha Giuse Phạm Đình Phùng

  Tin Buồn

  Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn Và Phục SinhCha Giuse Phạm Đình Phùng

  Cha Giuse Phạm Đình Phùng

  Linh Mục Phụ Tá Giáo Xứ Đền Thánh Bác Trạch Đã Được Chúa Gọi Về .Vào Hồi 18h20′ Ngày 29 – 11 – 2018 Tại Đền Thánh Bác Trạch – gp Thái Bình

  Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Giuse mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

  Chương Trình Tang Lễ Của Cha Giuse Sẽ được Cập Nhật Sau .

  Hot Topics

  Related Articles