More

  Cáo phó: Cha Giuse Nguyễn Quang Huy

  CÁO PHÓ

  TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH
  GIÁO PHẬN NHA TRANG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO

  Cha Giuse Nguyễn Quang Huy

  Cha Giuse NGUYỄN QUANG HUY,
  vừa qua đời lúc 10g30 sáng thứ bảy
  ngày 19/5/2018 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
  hưởng họ 81 tuổi
  51 năm Linh mục
  CHƯƠNG TRÌNH LỄ CẦU NGUYỆN VÀ  AN TÁNG
  CHA GIUSE NGUYỄN QUANG HUY

  1. Thứ Bảy, 19/5/2018
  19g30: Thánh lễ phát tang
  Sau thánh lễ 21g00: Giáo xứ Thanh Hải canh thức cầu nguyện cho cha Giuse

  2.    Chúa nhật, 20/5
  –        5g00: thánh lễ : Chủng viện Lâm Bích: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuông
  –        9g00: thánh lễ: Các Giáo Hạt Miền Nha Trang: xin quý cha Quản hạt thu xếp vị chủ tế và giảng lễ.

  – 15g00 thánh lễ: Hạt Cam Ranh và Cam Lâm: xin quý cha Quản hạt thu xếp vị chủ tế và giảng lễ.
  –        Từ 19g30 đến 21g00: Giáo xứ Thanh Hải canh thức cầu nguyện cho cha Giuse

  3. Thứ hai, 21/5/2018

  –        5g00: thánh lễ : Chủng viện Lâm Bích
  –    7g00: thánh lễ: Giáo xứ Thanh Hải
  –    9g00: thánh lễ: Các Giáo hạt Miên Ninh Thuận (Phan Rang, Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn) : xin quý cha Quản hạt thu xếp vị chủ tế và giảng lễ.

  –        15g00: thánh lễ: Hạt Vạn Ninh và Diên Khánh: xin quý cha Quản hạt thu xếp vị chủ tế và giảng lễ.

  –        Từ 19g30 đến 21g00: Giáo xứ Thanh Hải canh thức cầu nguyện cho cha Giuse

   4.    Thứ ba, 22/5

  –        5g00: thánh lễ và nhập quan: cha Đại diện tư pháp chủ tế thánh lễ, giảng lễ  và chủ sự nhập quan
  –        9g00: thánh lễ an táng:  Đức Cha Giuse chủ tế và giảng lễ.
  Đức ông Tổng đại diện chủ sự Nghi thức từ biệt;
  Cha Quản xứ Thanh Hải kiêm Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng chủ sự Nghi thức hạ huyệt,
  an táng cha Giuse Nguyễn Quang Huy tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận Nha Trang.

  ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CHA CỐ GIUSE

  Cha cố Giuse Nguyễn Quang Huy,
  Sinh ngày 12.04.1937 tại Gia Viễn, Ninh Bình
  Rửa tội ngày 15.05.1971: tại Mưỡu Giáp, Phát Diệm
  1950-1954  :  học Tiểu Chủng viện Ba Làng, Thanh Hóa
  1954-1959  : học Tiểu chùng viện Tân Thanh, Bảo Lộc
  1959 : gia nhập Giáo phận Nha Trang
  1959-1961  :  Học triết học tại Đại Chủng Viện Xuân Bích, Sài Gòn.
  1961-1963  : Giúp xứ .
  1963-1967  :  Học thần học tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế.
  Chịu chức Linh mục thuộc Giáo phận Nha Trang, ngày 26.05.1967 tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế, do Đức Giám Mục Paul Seitz, Giám mục giáo phận Kontum.

  Các nhiệm sở:

  1967 – 1967: Phó xứ Giáo xứ Vinh Phú, Tỉnh BìnhThuận, Giáo phận NhaTrang
  1967 – 1969: Phó xứ Giáo xứ Thanh Hải, Tỉnh Bình Thuận, Giáo phận Nha Trang
  1970 – 1971: Phó xứ Giáo xứ Hộ Diêm, Tỉnh Ninh Thuận,  Giáo phận NhaTrang
  1971 – 1972: Quản nhiệm Giáo xứ Thánh Mẫu, Tỉnh BìnhThuận,  Giáo phận Nha Trang
  1972 – 1975: Quản xứ Giáo xứ Thanh Hải, Tỉnh Bình Thuận,  Giáo phận NhaTrang
  1975 – 2006: Quản xứ Giáo xứ Thanh Hải, Tỉnh Khánh Hòa,  Giáo phận NhaTrang
  2007 – 2009: phục vụ  tại Trụ Sở Giáo phận Thanh Hóa , TP. HCM
  2009 – 2018:   Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận Nha Trang, 12 Bãi Dương, Vĩnh Hải, NhaTrang
  Về nhà Chúa lúc 10g30 thứ bảy, ngày 19/5/2018

  xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố GIUSE

  Hot Topics

  Related Articles