More

  Cáo phó: Cha Gioan Hồ Ngọc Trứ

  Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Giáo phận Long Xuyên kính báo:
  Cha GIOAN HỒ NGỌC TRỨCha Gioan Hồ Ngọc Trứ
  Sinh ngày 27 tháng 07 năm 1950 tại Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang
  đã trở về Nhà Cha đêm ngày 23/10/2017, tại Nhơn Mỹ, Long Xuyên
  Hưởng thọ 67 tuổi.
  Thi hài Cha được quàn tạị Giáo xứ Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang.
  Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9g30 sáng thứ Năm ngày 26/10/2017, tại Nhà thờ Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang.
  Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Gioan.
  Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Gioan mau về hưởng Tôn nhan Chúa.

  Long Xuyên ngày 24/10/2017
  TGM kính báo

  TIỂU SỨ CHA GIOAN HỒ NGỌC TRỨ

  Cha GIOAN HỒ NGỌC TRỨ
  Sinh ngày 27/07/1950 tại Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang
  Vào Tiểu Chủng viện Thánh Phụng Châu Đốc năm 1963
  Vào ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn năm 1971
  Được thụ phong linh mục ngày 21/11/1979 tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên

  SỨ VỤ LINH MỤC

  1/ Chủng viện Toma Long Xuyên (1979 – 1981)

  2/ Giáo xứ Năng Gù (1981-1982)

  3/ Giáo xứ Cái Đôi (1982-1997)

  4/ Giáo xứ Cồn Phước (1997-2005)

  5/ Giáo xứ Cái Đôi (2005-2014)

  6/ Giáo xứ Nhơn Mỹ (2014 – 10/2017)

  Hot Topics

  Related Articles