More

  Cáo phó: Cha GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.”
  (Ga 11,25)


  AI TÍN

  TỈNH DÒNG SALÊDIÊNG DON BOSCO VIỆT NAM – MONGOLIA
  CỘNG THỂ BẾN CÁT
  CÙNG TANG QUYẾN
  ĐỒNG KÍNH BÁO


  Linh mục GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI, SDB

  đã an nghỉ trong Đức Kitô Phục Sinh

  vào lúc 15 giờ 45, Thứ Bảy, ngày 14 tháng 04 năm 2018, tại Sài Gòn

  Hưởng thọ 73 tuổi


  CHƯƠNG TRÌNH TẨN LIỆM & AN TÁNG

  Chúa Nhật – 15.04.2018

  17 giờ 00 :   Nghi thức Tẩn Liệm tại Cộng thể Bến Cát

  17 giờ 30 :   Thánh lễ

  Thứ Ba – 17.04.2018

  16 giờ 00 :   Tỉnh Dòng Kính Viếng & Dâng Lễ tại Cộng thể Bến Cát

  Thứ Tư – 18.04.2017

  06 giờ 30 :   Di quan ra Nhà thờ Giáo xứ Bến Cát

  08 giờ 00 :   Thánh lễ An Táng tại Thánh đường Giáo xứ Bến Cát, Giáo phận Sài Gòn

     Nghi thức tiễn biệt và mai táng tại Nghĩa Trang Don Bosco Cầu Bông, Hốc     Môn, Tp. HCM


  Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,
  xin cho linh hồn cha Gioan Baotixita được lên chốn nghỉ ngơi. 


  TIỂU SỬ
  CHA GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI, SDB

  Sinh ngày 22.12.1945 tại Kim Sơn – Ninh Bình

  1959-1965 :     Đệ Tử Viện – Don Bosco Thủ Đức

  1965-1966 :     Tập Viện – Don Bosco Trạm Hành – Đà Lạt

  28.08.1966 :   Tiên Khấn tại Don Bosco Trạm Hành

  1966-1969 :     Học Triết Học tại Don Bosco Cheung Chau, Hong Kong

  1969-1972 :     Tập Vụ – Don Bosco Trạm Hành

  15.08.1972 :   Khấn Trọn Đời tại Don Bosco Trạm Hành

  1972-1976 :     Học Thần học tại Học Viện Giáo Hoàng Pio X, Đà Lạt 

  17.08.1975 :   Thụ phong Linh mục tại Đà Lạt

  1975-2000 :     Cộng Thể Don Rua – Đà Lạt

  2000-2005 :     Cộng Thể Liên Nghĩa

  2004-2005 :     Cộng Thể Rinaldi Xuân Hiệp

  2005-2011 :     Cộng Thể Liên Nghĩa

  2011-2013 :     Hiện Diện Thái Bình

  2013-2018 :     Cộng Thể Bến Cát

  Hot Topics

  Related Articles