Giảng lễ an táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức

0
166

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25) Giảng lễ an táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức tu sĩ linh mục CSsR – Lm Giuse Lê Quang Uy CSsR 23/05/2018