Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ trong Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

0
892

Đức cha phêrô Nguyễn Văn Khảm – GM giáo phận Mỹ Tho giảng trong Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt NamĐức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm